دکتۆر نەوزاد باجگر: پزیشکی دڵ، بازرگان و سەرمایەدار، نووسەر و شاعر – پۆدکاستی دیوەخان