نەوزاد باجگر

مامۆستا دەڵێ

بنیاتنانی منداڵ، خێزان و وڵات باشترین بەرهەمە بۆ ئەم جیهانە و ڕۆژی دوایی.

مامۆستا دەڵێ

بنیاتنانی منداڵ، خێزان و وڵات باشترین بەرهەمە بۆ ئەم جیهانە و ڕۆژی دوایی.

مامۆستا دەڵێ

بە گەنجی حەزم ئەكرد لە ئەمەریكا بم، نەمتوانی. ئێستا ئەتوانم، نامەوێ.