نەوزاد باجگر

مامۆستا دەڵێ

بنیاتنانی منداڵ، خێزان و وڵات باشترین بەرهەمە بۆ ئەم جیهانە و ڕۆژی دوایی.

مامۆستا دەڵێ

بنیاتنانی منداڵ، خێزان و وڵات باشترین بەرهەمە بۆ ئەم جیهانە و ڕۆژی دوایی.

مامۆستا دەڵێ

بە گەنجی حەزم ئەكرد لە ئەمەریكا بم، نەمتوانی. ئێستا ئەتوانم، نامەوێ.

ئەگەر هەموو خەڵكی وەكو د. نەوزاد باجگر باش بوونایە، ئەوە بێگومان جیهان باشتر ئەبوو.

محمد عبدالله

ئەگەر هەموو خەڵكی وەكو د. نەوزاد باجگر باش بوونایە، ئەوە بێگومان جیهان باشتر ئەبوو.

محمد عبدالله

ئەگەر هەموو خەڵكی وەكو د. نەوزاد باجگر باش بوونایە، ئەوە بێگومان جیهان باشتر ئەبوو.

محمد عبدالله